Μενού

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ


                                                 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χορευτικού Λαογραφικού Ομίλου Λιβαδειάς, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 10  του καταστατικού, αποφάσισε στην 24η συνεδρίαση του που έγινε στις 25-09-2015,  την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου.


Το Δ.Σ προσκαλεί τα μέλη του στην Συνέλευση  που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 05,00 μ.μ., στην αίθουσα  του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βοιωτίας, για να λάβουν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης:


1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.


2. Ετήσιος απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.


3. Οικονομικός απολογισμός.


4. Προτάσεις και προγραμματισμός δράσεων για την επόμενη χρονιά.


5. Ερωτήσεις και τοποθετήσεις παρόντων μελών.


Η παρουσία όλων των μελών θεωρείται απαραίτητη, με δεδομένο ότι σε αυτή την Γενική Συνέλευση θα ανταλλάξουμε απόψεις-προτάσεις, για τον προγραμματισμό δράσεων της επόμενης χρονιάς.


                      Για το Δ.Σ του Χορευτικού Λαογραφικού Ομίλου Λιβαδειάς
                           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                     Κουτσούμπας Ανδρέας                           Κορογιάννου Σοφία